Informatie voor professionals

  • Doel/Vraagstelling

Welke chirurgische benadering heeft betere uitkomsten voor de patiënt met een heupfractuur bij het plaatsen van een gecementeerde kophalsprothese: de posterolaterale of de direct laterale benadering?

  • Hypothese

Behandeling met de posterolaterale benadering is superieur aan de direct laterale benadering in het verbeteren van patiënt-gerapporteerde kwaliteit van leven.

  • Studie-opzet

Een gerandomiseerde multicenter superiority trial en natuurlijk experiment met een kosteneffectiviteitanalyse.

  • Studiepopulatie

Patiënten ouder dan 18 jaar met een heupfractuur waarbij behandeling met kophalsprothese is aanbevolen volgens de nationale richtlijnen.

  • Interventie

Behandeling met gecementeerde kophalsprothese middels de posterolaterale benadering.

  • Vergelijking

Behandeling met gecementeerde kophalprothese middels de direct laterale benadering.

  • Uitkomstmaten

De primaire uitkomst is de na 6 maanden door de patiënt gerapporteerde kwaliteit van leven: EQ-5D-5L.

Secundaire uitkomstmaten zijn: ADL functionaliteit (KATZ) Balans test (SPPB), Valangst (FES-I), Pijn (VAS), Re-interventies,

Mobiliteit, Woonsituatie, Complicaties.