In- en exclusie criteria

Inclusie criteria:

  • 18 jaar ten tijde van het trauma
  • Acute mediale collumfractuur < 7 dagen oud
  • Kophalsprothese als aanbevolen behandeling volgens de Nederlandse richtlijn
  • Nederlands of Engels taalvaardig
  • Informed consent of by proxy bij patiënten met een cognitieve beperking

Exclusie criteria:

  • Multi-trauma-patiënt (ISS ≥ 16)
  • Secundaire chirurgie na eerder falen osteosynthese materiaal
  • Pathologische fractuur of patiënten met een bekend gemetastaseerde ziekte
  • Hoog risico tot niet voltooien follow-up (bv. geen Nederlandse residentie: toeristen)