Contact

Mathilde Tol, coördinerend arts-onderzoeker

OLVG
Afdeling Orthopedie
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

020 – 599 2432

info@apollotrial.nl

Als u een klacht wilt indienen, kunt u dit doen bij de klachtenfunctionaris. U kunt dat op verschillende manieren doen:

  • Email: klachten@olvg.nl
  • Telefoon: 020-5992293
  • Post: stuur een brief ter attentie van de klachtenfunctionaris naar het volgende postadres:

OLVG Postbus 95500, 1090 HM Amsterdam