Doel van het onderzoek

Momenteel worden beide benaderingen gebruikt voor mensen met een gebroken heup. We weten echter niet zo goed welke benadering voor de patiënt het beste is. Hiervoor is onderzoek nodig om te kijken wat de beste benadering is voor de operatie bij een gebroken heup. Met dit onderzoek willen wij onderzoeken hoe het na de operatie met uw heup gaat.

Dit doen we door twee groepen met elkaar te vergelijken. De eerste groep krijgt een kophalsprothese via de achterwaartse benadering. De tweede groep krijgt een kophalsprothese via de zijwaartse benadering. Om de verdeling zo eerlijk mogelijk te houden, word deze bepaald door loting via een computer. Niemand heeft invloed op de manier van opereren die u krijgt. De toegang naar het heupgewricht is het enige verschil tussen beide operaties. Het plaatsen van de prothese is bij beide benaderingen precies hetzelfde.

Er is berekend dat in totaal 555 patiënten aan de studie moeten meedoen om een effect aan te tonen.