Achtergrond

Jaarlijks worden er 21.000 patiënten opgenomen in het ziekenhuis met een heupfractuur. Dit gaat gepaard verlies van mobiliteit, verhoogde morbiditeit en mortaliteit en heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven. Ouderen met een heupfractuur zijn geneigd om vaker te vallen wat tot additioneel letsel kan leiden.

Voor de behandeling van heupfracturen is het plaatsen van een kophalprothese een veel gebruikte procedure. Er zijn verschillende chirurgische benaderingen om een kophalsprothese te plaatsen. In Nederland zijn de meest gebruikte benaderingen de posterolaterale- en direct laterale benadering, respectievelijk 55% en 35% van alle gebruikte benaderingen.

Momenteel is er geen wetenschappelijk bewijs welke benadering beter is voor de patiënt.

Studie opzet

De studie wordt opgezet als een multicenter randomised controlled trial waarin de twee meest uitgevoerde benaderingen worden vergeleken; de posterolaterale en de direct laterale benadering. Simultaan aan de RCT zal een Natuurlijk Experiment verlopen. Een Natuurlijk Experiment is een prospectieve studie waarbij de toewijzing van interventie door toevallige omstandigheden tot stand komt. Het Natuurlijk Experiment is geschikt voor ziekenhuizen waar randomisatie niet mogelijk is omdat niet beide benaderingen worden uitgevoerd. De plek waar iemand valt, het ziekenhuis waar hij/zij terechtkomt en de specialist die hem/haar behandelt bepalen dan welke chirurgische benadering wordt toegepast.